top of page
  • Yazarın fotoğrafıYasemin Telli

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NE ZAMAN İMZALANDIĞINDA GEÇERLİ OLUR ?


Yargıtay kararlarına göre taahhütname ilk sözleşme yazılırken alındığı takdirde geçersizdir. Sözleşme tarihinden sonra ve gelecek yıllarda kira akdi yenilenirken alınan taahhütnameler geçerlidir.


Kira sözleşmesinin başlangıcı tarihinden en erken bir gün sonra imzalanmış olmalıdır. Aynı zamanda kira sözleşmesi düzenlenirken, kiralayanın talebi üzerine kiracı tarafından imzalanan tarihsiz tahliye taahhüdünün sonuçlarına Yargıtay uygulamasına göre kiracı katlanmak durumundadır.


Yasalarımız, çoğunlukla kiracıyı korumakta; bu şekilde daha güçsüz konumda olan kiracı yararına düzenlemeler yapmaktadır.


Ancak; Borçlar Kanunu madde 352, tahliye taahhütnamesini düzenlemiş olmakla; kiraya verenleri tahliye konusunda koruma altına almıştır.


Bu sayede kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlenebilir.


Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için gerekli şartları nelerdir?


Tahliye taahhütnamesi yazılı olmalıdır. Sözlü olarak beyan edilen tahliye taahhütü gerçerli değildir.


Yazılı şekilde yapılan bu taahhütnamesinde evin hangi tarihte boşaltılacağı açık ve net bir biçimde belirtilmiş olmalıdır.


Aksi takdirde yapılan tahliye taahhütü kanunda öngörüllen kurallara aykırı olduğundan geçersiz sayılacaktır.


Yargıtay kararlarında, tahliye tarihi açık ve net olmayan tahliye taahhütnamelerine itibar edilemeyeceğini söylemiştir.


Tahliye taahhütnamesi kiralananın kiracıya tesliminden sonraki bir zamanda düzenlemiş olmalıdır.


Ancak düzenlenme tarihinin bulunmaması veya sonradan doldurulmuş olması halinde bu durum tahliye taahhüdünü geçersiz hale getirmez.


Yargıtay, kiracının düzenleme ve tahliye tarihi kısımlarının boş bırakarak imzalamış olduğu taahhütnamesinin de geçerli olduğunu kabul etmektedir.


Bu belgenin boş kısımlarının daha sonra başkası tarafından doldurulmuş olması belgeyi geçersiz kılmaz.


Zira hukuk sistemimizde boş kağıda imza atanın bunun sonucuna katlanması gerektiği kabul edilmektedir.


Tahliye taahhütnamesini bizzat kira sözleşmesinde kiracı olarak anılan kişinin veya onun vekilinin imzalaması gerekmektedir.


Sonuç olarak, eğer kiracının ev sahibine verdiği tahliye taahhütnamesinde bazı tarihler boş veya belirlenenden farklıysa, sadece boş bir kağıt imzalanarak teslim edildiyse; kiracı, hata - hile veya tehdit altında imzalanmış bu belge ile bağlı olmadığını, öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde bildirmelidir. Bu bildirim noter vasıtasıyla yapılmalıdır.


Kiracı, kanunda kendine tanınan bu hakkı süresi içinde kullanmadığı takdirde kiraya veren ile aralarındaki tahliye taahhüdü geçerli olacaktır.


Kiraya veren ile kiracı arasında tahliye taahhütnamesi nedeniyle çıkacak bir uyuşmalığın dava yolula çözülmesi sırasında, kiracı boş olarak imzaladığı belgenin tahliye taahhüdü olarak verilmediğini veya tahliye taahhüdü olarak verilmekle beraber; tahliye tarihi ve diğer hususların kiraya veren ile aralarındaki anlaşmaya aykırı doldurulduğunu ispatlayamadığı sürece belge geçerli olacaktır.

10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page